KULLANIM KOŞULLARI

Hira ve Parl Yazılım Bilişim Ticaret ve Anonim Şirketi (“ALBENİTAKSİ”), taksi sürücüleri (“Sürücü”) İle müşterileri (“Müşteri”) bir araya getiren bir teknoloji platformudur ( “Uygulama”).

1. BAŞVURU VE ÜYELİK


1.1. Müşteri, Uygulama’ yı indirip, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasını onayladıktan sonra şifresini girerek, işbu Kullanım Koşulları’ na uygun olarak (“Koşullar”) Uygulama’ yı kullanmaya başlayabilir.

1.2. Müşteri, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Müşteri, her zaman kişisel bilgilerini Uygulama aracılığıyla güncelleyebilir. 4.2’de düzenlenen istisnalar saklıdır.

1.3. Uygulama’ nın kullanımı ücretsizdir.

2. UYGULAMANIN KULLANIMI

2.1. Müşteri, Uygulama’ ya kayıt olup Uygulama’ yı açtıktan sonra taksi çağırma butonuna tıkladığında, Uygulama aracılığıyla, bulunduğu konuma en yakın olan taksi kendisine yönlendirilir ve Sürücü çağrıyı kabul ettiği takdirde; Sürücü ve araca ait bilgiler Müşteri’ye ulaştırılır.

2.2. ALBENİTAKSİ, yönlendirilen araca ilişkin verilen bilgilerin (tahmini varış süresi, aracın Müşteri’ye olan uzaklığı vb.) gerçeği yansıtması adına elinden geleni azami çabayı gösterir. Ancak bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtmamasından dolayı sorumlu tutulamaz.

2.3. Müşteri bu aşamadan sonra, ekrandaki iptal butonuna basıp yolculuktan vazgeçebilecektir. Aksi halde Müşteri atanmış taksiyi bekleyeceğini ve taksiye bineceğini kabul eder. Müşteri, Sürücü atandıktan sonra ücretsiz olarak iptal butonuna basarak yolculuktan vazgeçebilir. Sürücü atandıktan iptal ettiğinde ise Müşteri: bu şekilde yapacağı haksız ilk iptalinde uyarılır ve bundan sonraki haksız iptallerde ALBENİTAKSİ Müşteri’yi Uygulama’ dan çıkarma hakkını saklı tutar.

2.4. Müşterinin gelen taksiyi beklememesi veya gelen taksiye geçerli bir sebep olmaksızın binmemesi durumunda, ALBENİTAKSİ Müşteri’yi Uygulama’ dan çıkarma hakkını saklı tutar.

2.5. Müşteri, Uygulama’ yı kullanarak gerçekleştirdiği taksi yolculuğunun bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

2.6. Müşteri, Uygulama üzerinden özellikli taksi çağırabilir. Yolculuk ücreti seçilen taksi tipine göre çeşitlilik göstermez.

2.7. Uygulama aracılığıyla yapılan yolculuklarda Müşteri, taksimetrede yazılı ücret haricinde ilgili mevzuatta açıkça belirtilen köprü, yol ve otoyol gibi yol kullanım masraflarını da ödemekle yükümlüdür. Bunlar dışında Müşteri’den herhangi bir ücret talep edilemez.

2.8. Müşteri, yolculuk bedelini Sürücü’ye nakit ya da varsa pos ile ödeme yapabilir. Müşteri ve Sürücü arasında ki yolculuk bedeli ödemesinden ALBENİTAKSİ yükümlü değildir.

2.9. Müşteri, bindiği taksiye herhangi bir zarar vermeyeceğini kabul eder.

2.10. Müşterinin araçta eşya unutması durumunda, ALBENİTAKSİ müşteri hizmetlerine ulaşarak; Sürücüye ulaşılmasını talep edebilir. ALBENİTAKSİ müşteri hizmetleri unutulan eşya için ilgili Sürücü ile irtibata geçer ve Sürücü, unutulan eşyanın araçta olduğunu teyit ederse, Müşteri ve Sürücünün, izinleri dahilinde, iletişim bilgilerini karşılıklı olarak paylaşabilir. Sürücü unutulan eşyayı Müşteriye ulaştırırken taksimetreyi açarak Müşterinin talep ettiği lokasyona götürebilir. ALBENİTAKSİ unutulan eşyalar ve bunların Sürücü tarafından Müşteriye ulaştırılması ile ilgili olarak yalnızca tarafları birbiri ile irtibata geçirir, bunun dışında hiçbir konuda sorumlu tutulamaz.

2.11. Müşteri, Uygulama aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu Sürücüleri, Uygulama içindeki şikâyet bölümünden ALBENİTAKSİ’ ye bildirebilir. Bu durumda ALBENİTAKSİ, Sürücülere gerekli uyarıları yapar, benzer hataları tekrarlayan sürücülerle iş ilişkisini kesebilir. Ancak, Uygulama, Müşteri ve Sürücüleri bir araya getirmeye ve taksi kullanım tecrübesinin kalitesini ve yaygınlığını ilgili taraflar için arttırmaya yönelik bir platform olduğundan ötürü ALBENİTAKSİ Sürücüler’ in davranışları ile bağlantılı olarak hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

2.12. Müşteri, ALBENİTAKSİ ’nin ücretsiz olarak sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul eder.

2.13. Müşteri’nin Koşullar’ a aykırı davrandığının tespiti halinde, ALBENİTAKSİ Müşteri’nin üyeliğini askıya alma veya Uygulama’ dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

2.14. ALBENİTAKSİ’ nin sunduğu hizmetten yararlanan Müşteri, Uygulama’ yı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin Uygulama aracılığıyla ve/veya dâhilinde, işbu Koşullar ’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle ALBENİTAKSİ doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.15. ALBENİTAKSİ, Müşteri’den kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle Müşteri’nin Uygulamadaki hizmetten faydalanamaması halinde ve bu sebeple işbu Koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

2.16. Müşteri, Uygulama aracılığıyla ve/veya Uygulama dâhilinde, işbu Koşullar’ a ve hukuka aykırı olarak Sürücü ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle ALBENİTAKSİ’ nin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

2.17. Müşteri, Uygulama aracılığıyla ALBENİTAKSİ tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği ve saklanması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.

2.18. Müşteri, Uygulama dâhilinde bulunan, ALBENİTAKSİ ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

2.19. ALBENİTAKSİ , belirli zamanlarda Müşteri’ye promosyon veya kampanyalardan yararlanma imkânı sunabilir. Müşteri ilgili promosyon/kampanyadan yararlanabilmek için söz konusu promosyon/kampanya şartlarına uygunluk göstermeli ve hileli davranışlarda (promosyon/kampanyadan yararlanmak için Sürücülerle hileli olarak anlaşmaya varılması, yanıltıcı beyanlarda bulunulması ve sahte Müşteri profillerinin oluşturulması dahil) bulunmamalıdır.


2.20. ALBENİTAKSİ , Müşteri’nin ilgili kampanya/promosyon şartlarına aykırı davranması ve/veya hileli davranışlarda bulunması durumunda ilgili promosyon ödemesini veya indirimini geri alabilir, askıya alabilir ve/veya Müşteri’nin uygulamaya erişimini sonlandırabilir. Müşteri, ALBENİTAKSİ’ den bu yönde bir bildirim alması durumunda, Madde 2.18 gerekliliklerini ihlal etmediğini düşünüyor ise, ALBENİTAKSİ Müşteri Hizmetleri’ne ulaşarak ilgili karara itiraz edebilir.

3. SONA ERME
Müşteri,
ALBENİTAKSİ üyeliğini istediği anda sebep göstermeksizin, Hesabım>Bilgilerim>Ayarlar bölümünden “Üyelik İptal” düğmesine basarak ya da 0850 ………… numaralı ALBENİTAKSİ müşteri hizmetlerini arayarak sonlandırabilir. Müşteri, iptal ettiği ALBENİTAKSİ üyeliği için tanımladığı GSM numarası ile en fazla 3 yeniden üyelik oluşturabilir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

4.1.ALBENİTAKSİ , kişisel verilerinizin korunmasına önem vermektedir. Kişisel verilerinize ilişkin düzenlemelere erişmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:
Kişisel Verilerinize İlişkin Aydınlatma Metni
Yolcu Kişisel Verilerinin Korunması Politikası

4.2.Müşteri, (i) kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu; (ii) ALBENİTAKSİ’ de oluşturulmuş her bir Müşteri için yalnızca bir adet GSM numarası tanımlanabileceğini, (iii) tanımlanan GSM numarasını Menü>Hesabım>Numara Değiştir kısmından değiştirebileceğini, (iv) yeni bir GSM numarasının ancak Uygulama üzerinde yeni bir Müşteri oluşturulması halinde tanımlatılabileceğini, (v) kayıtlı GSM numarasıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. DİĞER ŞARTLAR

5.1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1.1.Uygulamanın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları (“ALBENİTAKSİ’ nin telif haklarına tabi çalışmalar”) ALBENİTAKSİ’ ye aittir. Müşteri, ALBENİTAKSİ hizmetlerini, ALBENİTAKSİ bilgilerini ve ALBENİTAKSİ ’nin telif haklarına tabi çalışmalarını herhangi bir ticari amaçla kullanamaz. Müşteri ALBENİTAKSİ’ nin açık yazılı izni olmaksızın, ALBENİTAKSİ’ nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.1.2.ALBENİTAKSİ ’nin; ALBENİTAKSİ hizmetleri, ALBENİTAKSİ bilgileri, ALBENİTAKSİ telif haklarına tabi çalışmaları, ALBENİTAKSİ ticari markaları, ALBENİTAKSİ ticari görünümü, ALBENİTAKSİ iş modeli veya Uygulama vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

5.2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
ALBENİTAKSİ, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Koşulları, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden bildirimde bulunarak değiştirebilir. Koşulların değişen hükümleri, Müşteri tarafından Uygulama üzerinden on-line kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

5.3. MÜCBİR SEBEPLER
ALBENİTAKSİ Mücbir Sebep oluşması durumunda ve devam ettiği süre boyunca, Koşullar’ da yer alan yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulmayacak olup bu sebeple ALBENİTAKSİ’ den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ALBENİTAKSİ’ nin makul kontrolü haricinde ve ALBENİTAKSİ’ nin makul özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

5.4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu Koşullar’ ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar’ a tabi olarak doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacak ve Koşullar kapsamında ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde Bolu
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5.5. SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu Koşullar, Müşteri’nin üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
ALBENİTAKSİ, Müşteri’nin işbu Koşullar dâhilinde belirtilen hükümlere veya Uygulama içinde yer alan kural ve koşullara aykırı hareket etmesi durumunda Koşulları tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5.6. ALBENİTAKSİ’NİN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Müşteri, işbu Koşullar dâhilinde doğabilecek ihtilaflarda,
ALBENİTAKSİ’ nin kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; ALBENİTAKSİ’ yi yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

5.7. YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme Müşteri’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.