GİZLİLİK POLİTİKASI

Hira ve Parl Yazılım Bilişim Ticaret ve Anonim Şirketi (“ALBENİTAKSİ”)olarak, ALBENİTAKSİ mobil uygulaması kullanıcılarının (“Kullanıcı”) bilgilerinin korunmasına ve gizliliğine önem veriyoruz. Bu Gizlilik Politikası (“Politika”) ALBENİTAKSİ’nin mobil uygulama aracılığıyla topladığı bilgileri nasıl kullandığı, kullanıcıların sorumlulukları ve ALBENİTAKSİ’nin gizli bilgilerin korunmasına ilişkin kuralları hakkında kullanıcıları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

1. TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

* ALBENİTAKSİ mobil uygulamasını kullanmanız durumunda, ALBENİTAKSİ sürücüleri ile eşleştirilmenizi sağlamak ve yolculuğunuzun gerçekleştirilmesini temin etmek için belirli bilgileriniz toplanmaktadır.
* Kullanıcılar, mobil uygulamayı kullanmak, talep, öneri ve şikayetlerini
ALBENİTAKSİ’ye iletmek istediklerinde veya sair nedenlerle ALBENİTAKSİ’ye bilgilerini sağlamaktadır. Bu durumda, kullanıcıların ad-soyad, iletişim bilgileri, yolculuk ve ödeme bilgileri, talep, öneri şikâyet bilgileri gibi belirli bilgileri toplanmaktadır.

* ALBENİTAKSİ mobil uygulamasında, kullanıcıların hareketlerini takip etmek, ziyaretlerini uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek, mobil uygulama işleyişini ve içeriğini iyileştirmek ve geliştirmek, kullanımları istatistiksel olarak değerlendirmek ve kullanıcılara tercih ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda özelleştirilmiş hizmet sunabilmek amaçlarıyla çerezler (cookies) kullanılmaktadır.

* Çerezler vasıtasıyla kullanıcıların belirli bilgileri (IP adresi, işletim sistemi, görüntülenen ekranlar, görüntüleme süreleri gibi) toplanmaktadır.

* ALBENİTAKSİ’ nin çerez kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2. BİLGİLERİ KULLANMA AMAÇLARIMIZ

ALBENİTAKSİ, mobil uygulama üzerinden topladığı bilgileri başlıca kullanılma amaçlarımız;

* Mobil uygulama aracılığıyla kullanıcılara hizmet sunmak,

* Kullanıcılar ile iletişime geçmek, kullanıcıların talep ve şikayetlerini sonuçlandırmak,

* Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe süreçlerini yürütmek,

* Hizmetlerimizin tanıtımını sağlamak; reklam ve kampanya süreçlerini yürütmek,

* Kullanıcı geri bildirimlerine göre ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek/geliştirmek,

* Hizmetlerimizi kullanıcıların tercih, kullanım alışkanlıkları ve ilgi alanlarına göre özelleştirmek,

* Mobil uygulamadaki sistemsel sorunları tanımlanmak ve gidermek; bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek,

* Çerezler vasıtasıyla kullanıcı deneyimlerini ölçümlemek, mobil uygulama performansını geliştirmek.

* Bu kısımda belirtilen amaçlar, mobil uygulama üzerinden toplanan bilgilerin genel kullanılma amaçlarını ifade etmektedir.

* ALBENİTAKSİ’nin yolcu kişisel verilerini işleme amaçları ve kişisel verilerin işlenmesi hakkında diğer konularda bilgi almak için lütfen Yolcu Kişisel Verilerinin Korunması Politikası’nı inceleyiniz.

3. BİLGİLERİNİZİN ÜÇÜNÇÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

* Mobil uygulama üzerinden sağladığınız bilgiler, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için bilgilerinizi paylaşmamız talep edildiğinde, bilgileriniz yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılabilecektir.

* Kullanıcıların, sağladığı bilgiler, kullanıcılara sunulan metinlerde belirtilen amaçlar ve hizmetin sunulabilmesi için gereken durumlar haricinde üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

4.BİLGİLERİNİZİN SAKLANMASI VE KORUNMASI

* Bilgileriniz, bilgileri toplama amacımızın gerektirdiği süre kadar saklanmaktadır. Mevzuatta bilgilerinizi saklamamız için özel bir süre öngörülüyor ise, bu süreye uygunluk sağlanmaktadır.

* ALBENİTAKSİ, bilgilerinizin muhafaza edildiği sistemleri, sunucuları ve veri tabanlarını, veri güvenliği tehditlerine (siber saldırı, hash vb.) karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

* Kullanıcı, ALBENİTAKSİ tarafından mobil uygulama aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul etmektedir.

5.BİLGİLERİNİZİN DOĞRULUĞU VE GÜNCELLİĞİ

* Kullanıcıların sağladığı bilgilerin doğruluğu ve güncelliği kullanıcıların sorumluluğundadır. Bilgilerinizin gerçeğe uygun olarak tarafımıza iletilmesi ve bilgilerinizde bir değişiklik olması durumunda güncellenmesi gerekmektedir.

* ALBENİTAKSİ ile paylaşmış olduğunuz bilgileri, mobil uygulama üzerinden veya ALBENİTAKSİ müşteri hizmetlerini arayarak dileğiniz zaman güncelleyebilirsiniz.

* ALBENİTAKSİ’ ye bir başkası adına bilgi sağladığınızda, bu bilgilerin doğru olduğunu, bilgileri ALBENİTAKSİ ile paylaşma hakkına sahip olduğunuzu/bu konuda yetkilendirildiğinizi taahhüt etmiş sayılırsınız.

* Kullanıcı, belirli bilgilerinin ALBENİTAKSİ tarafından kullanılmaması talebinde bulunduğunda, bazı hizmetlerden kısmen veya tamamen faydalanamayabileceğini kabul etmektedir.

6. ÜÇÜNCÜ TARAFLARA YAPILAN YÖNLENDİRMELER

ALBENİTAKSİ mobil uygulaması, ALBENİTAKSİ tarafından işletilmeyen üçüncü taraf bağlantılara yönlendirmeler yapabilir. İlgili bağlantılardan herhangi birini ziyaretiniz sırasında, ziyaret ettiğiniz üçüncü tarafın gizlilik politikaları ve kullanım koşullarına tabi olursunuz. ALBENİTAKSİ söz konusu üçüncü tarafların politika ve uygulamalarından sorumlu değildir.

7. MOBİL UYGULAMADA VE BU POLİTİKADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

* ALBENİTAKSİ, mobil uygulama aracılığıyla sunulan hizmetleri, bilgileri, görselleri ve sair unsurları önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, kullanımını askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutmaktadır.

* ALBENİTAKSİ, bu Politika üzerinde değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Politika’nın güncel versiyonunu takip etmek, kullanıcının sorumluluğundadır.

8. SORUMLULUK

Mobil uygulamanın kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, gecikme, virüs, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan ALBENİTAKSİ sorumlu değildir